Liigu kohta sisu

Jääkide kontrollimine

Mõnedes toodetes võib esineda vähesel määral jääke (tuntud ka „lisanditena“ või „saasteainetena“) – kas seetõttu, et need sisalduvad looduslikult tooraines ,või seetõttu, et need tekivad tootmisprotsessi käigus.

Unilever employees in a laboratory

Soovime, et inimesed saaksid meie kaubamärke täielikult usaldada. Teeme kõvasti tööd selle nimel, et hoida oma tooted jääkidest võimalikult puhtad, ning rakendame kasutatavate toorainete ja koostisosade ning tootmisprotsessi üle ranget kvaliteedikontrolli.

Meie kehtestatud spetsifikatsioonid tagavad, et meie kodu- ja hügieenitoodete jääkide tase on nii madal, kui see on mõistlikult saavutatav. Nii kindlustame, et meie toodetes sisalduvad saasteainete jäägid on inimestele ja keskkonnale ohutud.

Mõned ained, mille kohta meilt kõige sagedamini küsitakse, on ftalaadid, elavhõbe ja 1,4-dioksaan.

Ftalaadid

Ftalaadid on kemikaalide rühm, mis suurendab plastide paindlikkust ja vastupidavust. Neid kasutatakse tavaliselt pakkematerjalides, põrandakatetes, kaablites, pagasis, spordivarustuses ja meditsiiniseadmetes.

Me ei kasuta oma toodete valmistamisel ftalaate, kuigi võib esineda väga väikseid jälgi, mis on ohutustaseme piires.

Kooskõlas meie ftalaatide vältimise standarditega ei kasuta me dietüülftalaati (DEP), mis on lõhnaainete segamiseks kasutatav lahusti. Selle asemel kasutame oma lõhnaainete segamiseks muid lähenemisviise.

Tagame alati, et kõik ftalaadid, mida me pakendites kasutame, jääks allapoole reguleerivate asutuste poolt ohutuks hinnatud taset.

Elavhõbedaühendid

Elavhõbe on raske, hõbevalge metall, mis on toatemperatuuril vedel. Mõnes riigis on seda traditsiooniliselt kasutatud naha valgendamiseks. Teatud elavhõbeda esinemiskujude kõrge kontsentratsiooniga kokkupuude võib põhjustada allergilisi reaktsioone, nahaärritust või närvisüsteemi kahjustusi.

Me ei lisa elavhõbedaühendeid ühelegi oma kodu- ega hügieenitootele. Kontrollime rangelt, et kõik vältimatud jäägid oleks kasutatavates toorainetes, näiteks talgis, alla 1 miljondikosa. See on reguleerivate asutuste poolt ohutuks hinnatud tasemest madalam.

Toetame laiemalt tööstuse ja reguleerivate asutuste tegevust elavhõbedaühendite sihiliku kasutamise vähendamiseks või keelamiseks kodu- ja hügieenitoodetes.

1,4-dioksaan

Kodu- ja hügieenitooted võivad sisaldada väikeses koguses ühendit nimega 1,4-dioksaan, mis võib tekkida tootmise käigus. Väikeses koguses 1,4-dioksaani leidub looduslikult ka sellistes toiduainetes nagu tomatid, kohv ja keedetud kana.

Reguleerivad asutused, sealhulgas USA toidu- ja ravimiohutuse agentuur (FDA), on otsustanud, et hügieenitoodetes leiduv 1,4-dioksaani tase ei kujuta endast ohtu tervisele. Kõrge kokkupuutetaseme korral aga on 1,4-dioksaan võimalik inimese kantserogeen ja seetõttu püüame selle taset minimeerida, kehtestades tootmisprotsessis ranged kontrollid.

Tagame, et 1,4 dioksaani tase meie kodu- ja hügieenitoodetes jääks ohututesse piiresse. Oleme aastaid rakendanud oma hügieenitoodetele 10 miljondikosa ja koduhooldustoodetele 30 miljondikosa piirangut. Tasemed peegeldavad erinevaid koostisosi ja tootetüüpe.

Back to top