Liigu kohta sisu

Kuidas me oma koostisosad valime?

Toodete ohutus on meile esmatähtis. Meie kodu- ja hügieenitooteid kasutavad iga päev miljonid inimesed üle maailma. Inimesed usaldavad meid veendumuses, et pakume neile tooteid, mis on neile, nende peredele ja keskkonnale ohutud.

Meie koostisosade standardid

Meie koostisosade standardid põhinevad kolmel peamisel teguril: seadused ja eeskirjad, meie enda sisemised ohutusanalüüsid ja tarbijate muutuvad eelistused.

Igal juhul tagame alati minimaalselt selle, et meie tooted vastaksid asjakohastele seadustele. Mitmes valdkonnas on meie standardid kõrgemad kui seadusega nõutud. Sellistel juhtudel ootame ka oma tarnijatelt ja partneritelt nende standardite järgimist. Kui võtame oma portfelli uue kaubamärgi või uue ettevõtte, töötame samamoodi selle nimel, et need vastaksid võimalikult kiiresti meie standarditele.

Rakendame samu standardeid kõikjal maailmas, kus meie tooteid valmistatakse, müüakse või kasutatakse. Meie standardeid vaadatakse pidevalt üle ja ajakohastatakse uue teabe põhjal.

Vaadake lisa jaotisest „Vastused teie küsimustele koostisosade kohta“.

Ohutus- ja keskkonnateadmised

Unileveril on spetsiaalne ohutuse ja keskkonnakaitse keskus (SEAC), kus töötab umbes 200 inimest, sealhulgas teadlasi, keda peetakse oma ala tippudeks.

SEAC-i meeskonna põhieesmärk on hinnata Unileveri toodete ohutust ja keskkonnasäästlikkust, et tagada nende ohutus neid kasutavatele inimestele, meie töötajatele ja keskkonnale.

Ohutuse ja jätkusuutlikkuse tagamine teadusliku tipptaseme ja koostöö kaudu

Lisaks oma teedrajavatele teadusuuringutele teeme tihedat koostööd juhtivate asutustega üle maailma, sealhulgas seadusandjate, valitsusteadlaste ja akadeemiliste ekspertidega. Selline koostöö kindlustab, et kasutaksime oma ohutuse ja keskkonnasäästlikkuse hindamisel alati kõige uuemaid teaduse saavutusi.

Meie ohutuse ja jätkusuutlikkuse analüüsid

Meie SEAC-i teadlased on igal sammul olemas, et juhendada meie meeskondi ohutuse ja keskkonnasäästlikkuse vallas alates esialgsest uue toote ideest selle valmistamise, müümise ja toote kõrvaldamiseni.

Enne toote turuletoomist teevad meie SEAC-i teadlased koostööd mitmesuguste Unileveri meeskondadega, et hinnata toote ohutust ja mõju keskkonnale.

Kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud ohutus- ja jätkusuutlikkuse hinnanguid, mis võtavad arvesse toote tehnoloogiat, koostisosi ja kavandatud kasutusviisi.

Ohu, kokkupuute ja riski mõistmine

Meie ohutushinnang võtab koostisosa või toote riskitaseme määramisel arvesse kahte peamist tegurit – ohtu ja kokkupuudet.

Võimalikud ohud on kõikjal meie ümber, sealhulgas vahel kohtades, kus me seda sugugi oodata ei oska.

Näiteks: tsüaniid on ohtlik kemikaal, mis võib vabaneda näiteks õunaseemnete söömisel.

Teame, et tsüaniid on ohtlik, kuid arvestades, kui vähe seda vabaneb ja kui väikese kogusega me kokku puutume, kui sööme juhtumisi mõned õunaseemned, ei kujuta see endast riski.

Ohu ja kokkupuute hindamine on eriti oluline koostisosade valimisel ja nende õigel kasutustaseme tagamisel, et need oleksid ohutud ja tõhusad.

Tootega kokkupuutumise hindamisel võtame arvesse, kui palju toodet tõenäoliselt iga kord kasutatakse ning kasutamise kestust ja sagedust. Samuti arvestame toote võimaliku mittesihipärase kasutamise võimalusega, näiteks dušigeeli kasutamine pea pesemiseks.

Kindlustades, et toote kokkupuutetase on võimalikust kahjulikust tasemest palju madalam, saame olla kindlad, et meie tooted on neid kasutavatele inimestele, meie töötajatele ja keskkonnale ohutud.

Kui koostisosa kohta tuleb uut teavet, analüüsime seda. Kui see teave muudab meie varasemat riskihinnangut, rakendame alati vajalikke meetmeid.

Võtame teid kuulda

Aeg-ajalt annavad mõned meie tooteid kasutavad inimesed meile teada, et eelistaksid, et valmistaksime teatud tooteid ilma teatud koostisosadeta. Kõik meie toodete koostisosad on ohutud, kuid kui saadaval on sobiv alternatiivne koostisosa, kaalume alati asendamist.

Kui teil on meie toote mõne koostisosa kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

Back to top